Denne artikel handler om et radikalt ski i den terapeutiske tilgang – fra at fokusere på personlighedens begrænsninger til at fokusere på værenskvaliteter. Hvis vi som terapeuter praktiserer denne tilgang, kan vi få mere og mere tillid til den værensstrøm, vi alle har adgang til på trods af vores indre og ydre kampe. Så bliver terapien en rejse i virkelighedens magi, hvor forvandlingsprocesser sker af sig selv – indefra.

Uanset hvilken historie et menneske bærer på, vil der altid være noget helt og uberørt indeni.

Som psykoterapeut er jeg trænet i sætte fokus på per- sonligheden og på de smertelige oplevelser, som et menneske har været udsat for. Men i dag nder jeg det mere hensigtsmæssigt at fokusere på og udforske de små tegn fra et andet sted…

Artiklen har været bragt i Tidsskrift for Psykoterapi nr. 2 2018. Læs mere > Når væren bliver terapiens fundament