Healing

Når du oplever du har et valg- er du ikke længere det ”lille sted”.

Healing sker, når vi mærker og genkender vores grundlæggende væren ”Jeg er”, som er at opdage den oprindelige tilstand af helhed (fuldkommenhed), vi er i fra start. Når alt allerede er helt, er der ikke noget, der skal ændres, men derimod noget, vi kan bevidstgøre og møde.

Jeg bruger 2 begreber for at illustrerer min healing:

Det lille hjerte

Jeg kalder alt, hvad der har med vores fortids smerte at gøre, for det lille hjerte. Det er den smerte, som opstod der, hvor vi som børn var livsafhængige af vores omgivelser, og hvor vi ikke blev set – mødt.

Det lille hjerte og den hukommelse eller de lag, der er forbundet med den smerte, er ikke virkeligheden i dag. Men da fortiden ikke kan ændres, vil den smerte, der ligger der, altid være der, i en eller anden form.

Smerten i det lille hjerte er en grundfølelse af mangel – af at føle sig forkert. En smerte, der gennem overlevelsen har fået os til at forlade os selv og tilpasse os de ydre omstændigheder.

The little heart. Anne Kamille Ahlefeldt.
The big heart. Anne Kamille Ahlefeldt.

Det store hjerte

Jeg kalder de kvaliteter, vi er født med, det, der er vores inderste fra start, “det store hjerte”. Kig ind i en nyfødts øjne, og de fleste bliver berørte over den åbne værensstrøm, der ses så tydeligt.

Når vores overlevelse sætter ind, glemmer vi helt eller delvist, hvem vi er ”det lille hjerte”. Det store hjerte er det eneste sted der ”kan møde det” der i fortiden ikke blev mødt og holde det, der ikke ”blev holdt”.