2-årig uddannelse i Hjertebevidsthed

På uddannelsen i Hjertebevidsthed udforsker vi udvidelsen af de forskellige lag i bevidstheden gennem hjertet – fra det “betingede” til det ”ubetingede” hjerte.

Vi ser udvidelsen fra det betingede hjerte til det ubetingede hjerte gennem 12 bevidsthedslag.

De 12 bevidsthedslag beskriver samspillet af fysiske, mentale, emotionelle, energetiske, følelsesmæssige og spirituelle energier, der tilsammen danner den komplekse helhed, vi er.

Uddannelsen er primært en meditativ rejse, hvor forskellige bevidsthedslandskaber mærkes og genkendes indefra.

Den erfarede viden bliver til et “indre landkort”, som kan støtte dig i at navigere på din udviklingsrejse. Uddannelsen kan også tjene som et kompas til at støtte andre på deres vej.

Se video om uddannelsen her: