Wise Woman retreats på Kreta :

6/6 – 13/6 2017 – kun kvinder

26/8 – 2/9 2017 – kvinder og mænd

30/9 – 7/10 – kun kvinder

Vil du vide mere, sender jeg gerne et særskildt program! Du er også altid velkommen til at ringe 25750009 og få mere information.

Nærværets magi, kursus i Dansk Psykoterapeut Forening: 1. & 2 maj 2017

v/ Anne Ahlefeldt-Laurvigen

På dette kursus får du idéer og inspiration til at arbejde med klienter ud fra en værenstilstand frem for en præstationstilstand. Du vil opleve, at forandring helt naturligt kommer indefra, når du er med dig selv – det er nærværets magi.

Ud fra et værensperspektiv er alt, som det skal være. Du er allerede hel, fuldkommen og forbundet. Intet skal forbedres eller fikses. Dette betyder, når vi møder os selv eller andre, at alle følelser, sansninger eller tanker, bliver godtaget – og mødt. Paradokset er, at når vi er med det, der er, sker der en forandring indefra. Hvis vi tvinger en handling udefra, aktiverer vi overlevelsesstrategier og dermed en usund afhængighed, der går ud på, at vi skal ændre på den, vi er, for at bevare relationen.

Ofte er mennesker optaget af idéer og historier, som i deres ’energifrekvens’ indeholder følelser og fornemmelser fra fortiden – ’barnet, der har måttet opgive dele af sig selv’ for at overleve. Dette var barnets virkelighed, og den voksne bærer den virkelighed med sig som et lag i personligheden. Men det er ikke virkeligheden, når vi er voksne. Hvis vi kan møde os selv og den anden med det, der er, i stedet for at skulle forbedre os, sker der en spontan genkendelse indefra af det, der er helt fuldkomment og forbundet med omverdenen.

Gennem meditative øvelser og terapeutiske værensprocesser vil vi sammen skabe et rum, som vil støtte vores iboende evne til at læne sig ind i steder, hvor der er uanede ressourcer. Der, hvor vi ikke skal ’være på’ eller præstere, men er i for- bindelse med vores værensstrøm. Den forbindelse gør, at vi kan synke ind steder, hvor der ikke tidligere var plads – steder, der vil vitalisere os. Det kræver et rum, hvor der er støtte og tilladelse til ikke at skulle forbedre sig eller fikse noget. Kurset henvender sig til psykoterapeuter og andre behandlere.

Kurset henvender sig til psykoterapeuter og andre behandlere.

Om Anne Ahlefeldt-Laurvigen

Anne Ahlefeldt-Laurvigen er aut. psykolog og psykoterapeut MPF. Har taget flere psykoterapeutiske uddannelser samt en uddannelse i Theosis Healing. Har arbejdet med klienter og grupper siden 1994, de sidste 15 år med særlig interesse for forbindelsen mellem krop, sind og ånd. Har i den forbindelse arrangeret fordybelsesrum for terapeuter med fokus på væren siden 2008.

Kl. 9.00-16.30

STED:

Pandehavevej 41, Villingebæk

PRIS:

Medlemmer kr. 2.500, ikke-medlemmer kr. 2.850. Prisen inkluderer vegetarisk frokost.

Ved tilmelding sendes en faktura på mail. Betaling skal ske inden kursusstart.

TILMELDING:

På Dansk Psykoterapeuts hjemmeside.