Uddannelse i Theosis Healing med Paul Skorpen 2018

Ønsker du at møde klienter på et dybt energetisk og kropsligt plan, eller har du bare brug for et intensivt udviklingsforløb, så er denne uddannelse, udviklet af Paul Skorpen, måske noget for dig.

Uddannelsen bygger på esoterisk viden om chakraerne og kroppens øvrige energisystemer.

Grundstenene i uddannelsen er terapeutens nærvær og passivitet.

Uddannelsen:

4 tredages moduler:

I modul: Healing through Presence and Passivity

A four-day workshop on Spiritual Healing based on the wisdom and technique of the healer Stylianos Atteshlis ‘Daskalos’. Themes include how we can call on, and work with, the Archangel Michael, Gabriel, Raphael and Uriel. Through exercise and presentations we experience the etheric double, elementals (formed of thought and emotions), and the etheric vitality (prana). We probe deeply into sources of illness and discomfort, and the possible ways in which we can help alleviate suffering. Participants leave the workshop with a powerful spiritual healing technique, which they are able to immediately apply to their lives and work. No previous study necessary to attend.

II modul: Integrating Work on the Casual Planes

In Healing II we seek to develop fuller contact with Christ Logos and the Holy Spirit. Additional Healing forms are taught: Deep cleaning of the two currents (Skr. Nadis) running through the left and right side of the body. Balancing the 4-elements treatment, Theosis Family Karma treatment®, Heart Opening treatment, and a powerful Distant Healing technique is taught. Various techniques for self-healing are also presented.

III: modul: Transforming Karmic Patterns into Power, Love and Wisdom

Work with prayers for cleaning, transforming and dis-energizing negative personal karmic patterns (Stem-elemental Treatment®). A deep study of the charkas. Fuller awareness of subtle energy. Becoming conscious of our own karmic patterns. Colors in healing. A technique to clean places and homes of unwanted traumas/energy. Invoking the 7 lines of the Lord’s Prayer into the 7 chakras through hands on healing.

IIII: Modul: Deep and lasting Integration through uniting the Divine Feminine and the Masculine A treatment for relieving the karma inherent in the human form. Deep work with the archetypal cleaning of seven demons from Maria Magdalene, towards identification with the Holy Sophia, for union with the Christ. Conscious contact with Spirit Guides in healing. A treatment to help free us from the yoke of collective Karma: Chistos-Sophia treatment. Diploma ceremony.

2 x1 dags opfølgning i gruppen til integrering og opsamling med Anne, planlægges i fælesskab.

Der vil på opfølgningsdagen være mulighed for fordybelse ind i de lag der bliver aktiveret gennem uddannelsen, samt at træne og udveksle healing.

Individuet forløb i The 7 Treatment. Et dybt transformerende healingsforløb, som efter uddannelsen giver dig adgang til selv at lede 7 treatment behandlinger. Aftales med Anne Se særskilt opslag.

Tid, pris & sted:

Uddannelsen foregår i Nordsjælland og starter weekenden 19. – 21. januar 2018

Modul 2: Dato: 16.- 18. marts 2018

Modul 3: Dato:  4. – 6. maj 2018

Modul 4: Dato:  14. – 16. september 2018

Prisen for uddannelsen er på 21.500 kr. og inkluderer 12 dages uddannelse med vegetarisk frokost og rawcake, 2 opfølgningsdage samt et individuelt 7 Treatmentforløb med Anne.

Kursusafgiften kan betales over 10 rater af hver 2150 kr. eller efter aftale.

Tilmelding på mail: anne7ahlefeldt@gmail.com, med kontaktoplysninger, samt ved betaling af første rate 2150 kr. senest 15. november 2017.

Underviser:e:

Paul Skorpen er amerikaner og elev af den kristne mystiker og healer Daskalos , som han har levet med og modtaget undervisning fra gennem seks år. Han har en B.A. i filosofi og sociologi og har blandt andet studeret buddhisme og shamanisme. Han grundlagde i 2001 med sin kone Theosis Institute of Mysticism and Healing.

Anne Ahlefeldt: er aut. psykolog og psykoterapeut MPF. Har taget flere psykoterapeutiske uddannelser samt en uddannelse i Theosis Healing. Har arbejdet med klienter og grupper siden 1994, de sidste 15 år med særlig interesse for forbindelsen mellem krop, sind og ånd.

For mere information kontakt kursusarrangør Anne Ahlefeldt MPF på 25750009

eller mail anne7ahlefeldt@gmail.com eller kig på www.theosis.com